ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

image Follow Us:

ThaiLIS Box

BRU Library
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

News : ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน Book Fair วันที่ 19-23 มกราคม 255820 Dec 2014 00:01ขอเชิญร่วมงาน Book Fair วันที่ 19-23 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงาน BRU BOOK FAIR 2558 : วันที่ 19-23 มกราคม 2558

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย [ ... ]

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect12 Nov 2014 00:01อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect และการเขียนบทความเพื่อให้ได้รับก [ ... ]

Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 Aug 2014 00:00Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มุม Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทย [ ... ]

Other Articles

ขอเชิญร่วมงาน BRU BOOK FAIR 2558 : วันที่ 19-23 มกราคม 2558

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน โครงการออกร้านหนังสือใหม่ Book Fair ในระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558
จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
รวมทั้งบุคลากรภายนอกทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือทุกประเภท ได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ 
กำหนดการกิจกรรมออกร้านหนังสือ

การจัดบริการแต่ละชั้น
Monday, 03 June 2013
การจัดบริการแต่ละชั้น : Floor   ชั้นที่ 1 - บริการยืม-คืน  -... Read More...
ทรัพยากรสารสนเทศ
Monday, 03 June 2013
ทรัพยากรสารสนเทศ : Information Resources... Read More...
IMAGE บุคลากร
Monday, 03 June 2013
บุคลากร : Personel           Read More...
IMAGE ประวัติ
Monday, 03 June 2013
ประวัติ : History      ศูนย์วิทยบริการ... Read More...
IMAGE ผู้บริหาร
Monday, 03 June 2013
ผู้บริหาร : Manager ผศ.ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา... Read More...
งานจดหมายเหตุ
Sunday, 17 August 2014
งานจดหมายเหตุ : Archive จดหมายเหตุ (อังกฤษ: archive)... Read More...
งานธุรการและพัสดุ
Sunday, 17 August 2014
งานธุรการและพัสดุ 1.1 หน่วยเลขานุการ 1.1.1... Read More...
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
Sunday, 17 August 2014
งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า        ... Read More...
งานบริการยืม-คืน
Monday, 03 June 2013
งานบริการยืม-คืน : Circulation    ... Read More...
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Monday, 03 June 2013
งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : Journal    ... Read More...
IMAGE กฤตภาคข่าวออนไลน์
Monday, 03 June 2013
กฤตภาคข่าวออนไลน์  ห้องสมุดข่าวมติชน-ออนไลน์... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์  ประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎหมาย... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ TDC
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai Digital Collection : TDC  TDC หรือ Thai Digital... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBrary
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBrary... Read More...
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Publishing
Monday, 03 June 2013
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : iG Publishing... Read More...
IMAGE Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Monday, 25 August 2014
มุม Set Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน Book Fair วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556
Friday, 06 December 2013
ขอเชิญร่วมงาน Book Fair ครั้งที่ 6 : วันที่ 16-18 ธันวาคม 2556... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมงาน Book Fair วันที่ 19-23 มกราคม 2558
Saturday, 20 December 2014
ขอเชิญร่วมงาน BRU BOOK FAIR 2558 : วันที่ 19-23 มกราคม 2558... Read More...
IMAGE อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect
Wednesday, 12 November 2014
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7
Monday, 14 October 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7 – Collection : ITPro, EngineeringPro,... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition
Monday, 03 June 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic Edition   Britannica... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
Sunday, 13 October 2013
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus   เป็น... Read More...
IMAGE ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
Tuesday, 13 January 2015
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media... Read More...