แจ้งเรื่องการเปลียนแปลง platform ฐานข้อมูล iGLibrary‏

 logo-iglibrary 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เคยบอกรับฐานข้อมูลฯ “iGLibrary (Pick & Choose)” กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านๆ มา กับทางบริษัทฯ แล้วนั้น
ขณะนี้ ทางฐานข้อมูลฯ จะมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน อาทิ พื้นที่การใช้งาน คำสั่งในการใช้งาน เป็นต้น
     โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของ URL Link และไฟล์ Marc Record ที่ทางสถาบันฯ ดำเนินการไปแล้ว
     ดังนั้น จึงขอปรับเปลี่ยนไฟล์คู่มือการใช้งาน และ URL : http://Portal.igpublish.com/iglibrary/

<คู่มือการใช้งาน  >