ประชาสัมพันธ์หนังสือ Funding for United States Study 

     ประชาสัมพันธ์หนังสือ Funding for United States Study ที่รวบรวมทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา
     ด้วยสกอ.ประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals” ที่รวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ป.ตรี-หลังปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 500 ทุน หนังสือดังกล่าวจัดทำโดย Institute of International Education (IIE), USA โดยหากสนใจข้อมูลอื่นๆ ของสถาบัน IIE สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.iiebooks.org

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ www.FundingUSstudy.org ได้อีกด้วย