ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอ่านสะสมแสตมป์แลกของที่ระลึก

เงื่อนไข

1. เมื่อคืนหนังสือ (Check In) ตามกำหนด รับแสตมป์ 1 ดวงต่อ 1 เล่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษา ป.บัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. กรณีอาจารย์และบุคลากรเมื่อยืมหนังสือออก (Check Out) รับแสตมป์ 1 ดวงต่อ 1 เล่ม
อาจารย์และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ และอาจารย์สัญญาจ้าง

3. เริ่มสะสมตั้งแต่ 12 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2561
สะสมแสตมป์ 120 ดวง   แลก 4.1 ตุ๊กตาผ้าห่ม 1 ตัว /4.2 เป้สะพาย 1 ใบ

สะสมแสตมป์ 100 ดวง   แลก 4.3 ตุ๊กตามหาวิทยาลัย 1 ตัว /4.4 กระเป๋าถือ 1 ใบ /4.5 เป้สะพาย 1 ใบ
สะสมแสตมป์ 50 ดวง     แลก 4.6 กระเป๋าผ้าสะพาย  1 ใบ
สะสมแสตมป์ 30 ดวง     แลก 4.7 กระปุกข้าว 1 ใบ / 4.8 กระปุกข้าว 1 กระปุก / 4.9 กระบอกน้ำ 1
สะสมแสตมป์ 20 ดวง     แลก 4.10 ที่เสียบปากกา 1 อัน / 4.11 กระบอกน้ำ 1 กระบอก
4. ของที่ระลึกมีเพียงเท่านี้หมดแล้วหมดเลย
4.1 ตุ๊กตาผ้าห่ม @ 300฿           จำนวน 10 ตัว
4.2 เป้สะพาย    @ 300฿                   จำนวน 10 ใบ
4.3 ตุ๊กตามหาวิทยาลัย @ 249฿  จำนวน 10 ตัว
4.4 กระเป๋าถือ @ 220฿           จำนวน 5 ใบ
4.5 เป้สะพาย    @ 250฿                   จำนวน 5 ใบ
4.6 กระเป๋าผ้าสะพาย  @ 120฿  จำนวน 10 ใบ
4.7 กระปุกข้าว @ 50฿            จำนวน 10 กระปุก
4.8 กระปุกข้าว @ 40฿            จำนวน 10 กระปุก
4.9 กระบอกน้ำ  @ 50฿           จำนวน 10 ใบ
4.10 ที่เสียบปากกา  @ 30฿      จำนวน 20 อัน
4.11กระบอกน้ำ  @ 20฿          จำนวน 20 กระบอก

แชร์ข่าวนี้