ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรสมาชิกเพื่อใช้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

 

          ศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการติดตั้งประตูอัตโนมัติเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการ และเพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ ทางห้องสมุดจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด กรุณาพกบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรนักศึกษาทุกครั้งเพื่อใช้สแกนประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ ดังนี้

  • ประตูเข้า-ออกห้องสมุดอัตโนมัติ
  • บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

หมายเหตุ บัตรสมาชิกไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้เพื่อเข้า-ออก หรือ ยืมทรัพยากรสนเทศของห้องสมุดได้

  • โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่พกบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น
  • กรณีบาร์โค้ดไม่คมชัดหรือชำรุด สามารถติดต่อขอบาร์โค้ดใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1
 การสร้าง Barcode บนโทรศัพท์มือถือ(กรณีไม่ได้นำบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกมา)
**Barcode จะสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อลงทะเบียนบัตรสมาชิกกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน**
หมายเหตุ
1. อาจารย์/บุคลากร : ติดต่อขอบาร์โค๊ท ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1
2. นักศึกษา : ติดต่อขอทำบัตรใหม่ ณ ธนาคารที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
3. บุคคลภายนอก : แลกบัตรประจำตัว เพื่อแลกบัตรเข้าห้องสมุด

 

แชร์ข่าวนี้