ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ (Business) เศรษฐกิจ (Economic) และการเมืองการปกครอง (Politics) ในปัจจุบัน และข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ ที่มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆในฐานข้อมูล

URL : Nikkei Asian Review

แชร์ข่าวนี้