ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ “อ่านหนังสือ” นานขึ้นกว่าเดิม ดังนี้

•  เริ่ม  4  มิถุนายน 2562  –  30 กันยายน 2562
•  วันจันทร์ – วันศุกร์        เปิดให้บริการในเวลา     8.30 น.  –  18.30  น.
•  วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เปิดให้บริการในเวลา     8.30 น.  –  16.30  น.
•  ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้