ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาให้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ) ปิดภาคเรียน

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

•  ระหว่างวันที่  11 – 27  ตุลาคม  2562
•  วันจันทร์ – วันอาทิตย์
•  เปิดให้บริการเวลา    8.30 น.  –  16.30  น.
•  ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

วันปิดให้บริการ
•  วันคล้ายวันสวรรค ในหลวงรัชการที่ 9
หยุดระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม  2562
•  วันปิยะมหาราช  23 ตุลาคม  2562

แชร์ข่าวนี้