ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

•  วันที่  28  ตุลาคม  2562 – 6 มีนาคม 2563
•  วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา    8.30 น.  –  18.30  น.
•  วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา    8.30 น.  –  16.30  น.
•  ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

**วันปิดให้บริการ**
•  วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
•  วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ
•  วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 วันหยุดภายในมหาวิทยาลัยฯ
•  วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563
•  วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

แชร์ข่าวนี้