ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด “ขยายเวลาปิดทำการ” ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

» ห้องสมุดขยายเวลาปิดทำการ : Extend closed ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว
เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

» นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบค้างส่ง/ค่าปรับ
สามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุด
ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

» ห้องสมุดทำการต่ออายุหนังสือเกินกำหนดส่งให้ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไป
โดยจะยกเว้นค่าปรับให้ผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ปิดบริการเป็นต้นไป

» ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดได้ที่ http://opac.bru.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

*********************************************************************
» แจ้งนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Facebook : BruLibrary
หากต้องการติดต่อ Admin ใน Inbox Facebook กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1. รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิก
2. ชื่อ-สกุล
3. ปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อ กรุณาให้ข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แชร์ข่าวนี้