ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

•  วันที่  1  กรกฎาคม  – 30 กันยายน 2563
•  วันจันทร์ – วันศุกร์      เวลา    8.30 น.  –  18.30  น.
•  วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา    8.30 น.  –  16.30  น.
•  ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

**วันปิดให้บริการ**
•  วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
•  วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาฬหบูชา
•  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
•  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

แชร์ข่าวนี้