ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด(ศูนย์วิทยบริการ)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

วันที่  1  ตุลาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา      8.30 –  18.30  น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา      8.30 –  16.30  น.
**ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย**

**วันปิดให้บริการ**
•  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
•  วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
•  วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 วันรัฐบาลประกาศหยุด
•  วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนุญ
•  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันรัฐบาลประกาศหยุด
•  วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
•  วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
•  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

แชร์ข่าวนี้