ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค วันที่ 16 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564


ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น

วันที่  16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา      8.30 –  18.30  น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา      8.30 –  16.30  น.
**ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย**


**วันปิดให้บริการภาคเรียนที่ 2/2563**

•  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563          วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
•  วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563             วันปิยมหาราช
•  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563     วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
•  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563          วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
•  วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563     วันรัฐธรรมนูญ
•  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563              วันหยุดพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
•  วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563           วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
•  วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563        วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
•  วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563             วันหยุดมหาวิทยาลัยฯ
•  วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563        วันหยุดมหาวิทยาลัยฯ
•  วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563     วันสิ้นปี
•  วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564               วันขึ้นปีใหม่
•  วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564          วันหยุดพิเศษ(วันตรุษจีน)
•  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564          วันมาฆบูชา

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564**

แชร์ข่าวนี้