ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ วันที่ 7 เม.ย. – 14 พ.ค. 2564


ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ

เริ่มวันที่  7 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา      8.30 –  18.30  น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา      8.30 –  16.30  น.

**ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย**

•  วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564               วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
•  วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564              วันสงกรานต์
•  วันพุธที่ 14 เมษายน 2564                   วันสงกรานต์
•  วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564         วันสงกรานต์
•  วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564           วันฉัตรมงคล
•  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564          วันพืชมงคล
•  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564              วันวิสาขบูชา

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564**

แชร์ข่าวนี้