ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการใช้งาน BRU Library Application


Application สำหรับตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือและยืมต่อหนังสือห้องสมุด สืบค้นหนังสือห้องสมุดและติดตามข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด
Matrix Library สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android

1. Download application ได้ทาง app store และ play store โดยการ search คำว่า Matrix Library และทำการติดตั้ง หรือ Scan QR Code
 

2. เปิด Application matrix library จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล

 • Institution เลือก BRU ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • Account : หมายเลขสมาชิก/รหัสนักศึกษา  , Password : รหัสผ่านนักศึกษา: หมายเลขสมาชิกคือรหัสนักศึกษา
 • อาจารย์และบุคลากร: หมายเลขสมาชิกคือเลขพิสูจน์ตัวตน
 • รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน

** ในกรณีที่ไม่ทราบ สามารถติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ห้องสมุด **

 

 

.

3. หน้าจอหลัก Home

 •   ข้อมูลสมาชิก
 • Profile : สถานะการยืมหนังสือ
 • News : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Search : สืบค้นหนังสือห้องสมุด
 • เว็บไซต์ห้องสมุด : www.lib.bru.ac.th
 • Facebook ห้องสมุด : BruLibrary

 

 

.

4. ข้อมูลสมาชิกProfile : สถานะการยืมหนังสือ

 • LOANS : รายการที่อยู่ระหว่างการยืม
 • HOLDS : รายการจองหนังสือ
 • FINES : รายการค้างค่าปรับ

ถ้าต้องการยืมต่อคลิกที่รายการหนังสือ

 • คลิก Renew เพื่อยืมต่อ
 • ตรวจสอบวันกำหนดส่งใหม่
 • สามารถยืมหนังสือต่อได้ 1 ครั้งต่อเล่ม
 • การยืมต่อต้องไม่เกินวันกำหนดส่ง

แชร์ข่าวนี้