ข่าวประชาสัมพันธ์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


วันที่ 12 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย พิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวคำถวายถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีปล่อยขบวนรถยนต์ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปมอบถุงยังชีพ ณ สถานที่กักตัว (Local Quarantine) จำนวน 26 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และการมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ นอกราชการ โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเดินทางนำถุงยังชีพไปมอบ ณ สถานที่กักตัวในพื้นที่ศูนย์กักกันตัว ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์แชร์ข่าวนี้