ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ ProQuest Dissertations & Theses Global


เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Wednesday, 15 September 2021

Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย)

Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research

Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ

PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE

Title: PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research
Target Audience: Students, Librarians, Researchers, Academician/Lectures and etc
Presentation Style: Power Point Presentation, Live Demonstration, Assessments/Hands-On
Exercises and Q & A session
Duration: 1 to 1 1⁄2 Hours
Speaker: Ms. Kurinji Malar K

Objectives:
At the end of the session, you will be able to:
• Understand the content coverage within ProQuest Dissertation and Theses Global
• Empower the best practices for searching information
• Understand the value and usage of PQDT in your research
• Evaluate, curate, organize and keep yourself updated in your own domain

ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full Text) ของสถาบันที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997-ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสัปเขปของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

แชร์ข่าวนี้