ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันปิดให้บริการห้องสมุด ในภาคเรียนที่ 1/2564


**ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย**

•  วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564        วันอาสาฬหบูชา
•  วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564    วันเข้าพรรษา
•  วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564       วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
•  วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564          วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
•  วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
•  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564           วันมหิดล
•  วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564                วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
•  วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564              วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
•  วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564            วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
•  วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564            วันรัฐธรรมนูญ
•  วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564            วันสิ้นปี

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564**


ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องสมุด New Normal เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีการปรับรูปแบบการใช้บริการใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

» ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการ
» ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง
» เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และนั่งตามที่ที่จัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์
โปรดช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความปรารถนาดีจากห้องสมุด
ขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

***********************************************
»
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและตรวจสอบสถานะวันกำหนดส่งคืน , ค่าปรับ
ได้ที่ http://lib.opac.bru.ac.th
คู่มือสืบค้น OPAC  ,  คู่มือยืมต่อออนไลน์
เลือกระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ โดยใช้เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา/เลขสมาชิก เข้าใช้งานระบบ

***********************************************
» แจ้งนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Facebook : BruLibrary
หากต้องการติดต่อ Admin ใน Inbox Facebook กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1. รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิก
2. ชื่อ-สกุล
3. ปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อ กรุณาให้ข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แชร์ข่าวนี้