ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการแนะนำหนังสือใหม่ : New Book List


ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน ค้นหารายชื่อหนังสือได้ที่บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC)
⇒ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL :  http://lib.opac.bru.ac.th คลิก เมนูหนังสือใหม่ : New Book List
     หรือ คลิกที่เดือนเพื่อตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนตุลาคม 2564 
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนกันยายน 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนสิงหาคม 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนกรกฎาคม 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนมิถุนายน 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนพฤษภาคม 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนเมษายน 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนมีนาคม 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
⇒ รายการหนังสือใหม่เดือนมกราคม 2564

 

แชร์ข่าวนี้