เกี่ยวกับ

สถิติการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

ปีงบประมาณ 2563

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ lawwebservice (www.lawwebservice.com)

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ MiC e-Library (www.matichonelibrary.com)

ปีงบประมาณ 2562